Všeobecné obchodné podmienky www.AUTOMOTOLAKY.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané firmou :

Laboprofilak s.r.o.

IČO : 47212799

DIČ : 2023800713

IČ DPH : SK2023800713

so sídlom: Olešná 614, 023 52, prevádzka Podvysoká 386, 023 57

Firma je zapísaná u Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 59384/L

Kontaktné údaje:

Email : info@automotolaky.sk, objednavky@automotolaky.sk

Telefón: 0918 535 032

WEB : www.automotolaky.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Predávajúci je prevádzkovateľom e-shopu www.automotolaky.sk, ktorého sa týkajú tieto obchodné podmienky.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.automotolaky.sk (ďalej je „internetový obchod“).

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Platnosť pozmenených všeobecných obchodných podmienok sa nadobúda dňom ich vydania.

Obchodné podmienky firmy Laboprofilak s.r.o. provozujúcej e-shop www.automotolaky.sk si môžete prečítať tu.