Podmienky vychystania tovaru z objednávky

Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase. 

Vychystávanie a odosielanie tovaru prebieha po potvrdení objednávky kupujúcim za nasledujúcich podmienok: 

  • Pri obdržaní objednávky tovaru, ktorý má predávajúci skladom do 10:00 hodiny v pracovných dňoch,vychystáva a odosiela predávajúci tovar pomocou prepravcu ešte ten istý deň
  • Objednávky obdržané predávajúcim po tejto lehote, vychystáva a odosiela predávajúci do 48hodín, alebo najbližsí pracovný deň
  • V špecifických prípadoch sa môže expedičná lehota predĺžiť o lehotu určenú dodávateľom alebo výrobcom
  • Ak sa vyskytne problém so skladovou dostupnosťou alebo dodaním tovaru od dodávateľa, čo ovlivňuje vychystávanie a dodaciu lehotu, je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti na telefónnom čísle uvedenom pri objednávke, prípadne emailovej adrese z objednávky
  • Predávajúci je povinný doručiť tovar najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania objednávky
  • Při spôsobe doručenia na adresu kupujúceho a voľbe platby na účet predávajúceho, sa objednávka začne vychystávať ihneď po pripísaní platby za objednávku na účet predávajúceho

Dodacie podmienky

Dodanie dopravcom

Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou, a.s. s platbou na dobierku alebo s platbou vopred, na účet predávajúceho. Tovar je doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky. Dodacia lehota objednávky je do 2 pracovných dní od predania zásielky dopravcovi. Vo výnimočných prípadoch sa môže líšiť v závyslosti na podmienkach prepravcu.

S tovarom bude doručená kupujúcemu aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list a návod na použitie resp. ošetrovanie tovaru.

V prípade, že nebude kupujúcemu tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň kupujúci nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo +421 918 535 032 v pracovných dňoch od 7:00 – 15:30 hod., alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@automotolaky.sk

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v objednávke predávajúcim pri akceptácii objednávky kupujúcim.

Tovar sa považuje za dodaný a teda i objednávka za splnenú,  okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke (resp. vopred dohodnutú adresu akceptovanú predávajúcim) a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho oprávnený zástupca, prevezme všetky časti objednaného tovaru z objednávky.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Osobný odber

Predávajúci poskytuje možnosť vyzdvihnutia tovaru na pobočke. V prípade, že si kupujúci zvolí osobný odber ako spôsob dopravy, bude mu objednávka vychystaná do 24 hodín v pracovných dňoch alebo v najbližší pracovný deň, ak je tovar skladom. V prípade platby vopred na účet predávajúceho sa objednávka bude vychystávať ihneď po pripísaní platby na účet predávajúceho.

V prípade platby osobne na predajni sa tovar vychystá ihneď ako to dovolia kapacity predávajúceho. Kupujúci bude o vychystaní bezodkladne informovaný emailom, prípadne sms na telefónom čísle uvedené v objednávke. Tovar bude mať predávajúci pripravený pre kupujúceho 14 dní na predajni od dátumu vychystania. Ak si po uplynutí tejto lehoty kupujúci tovar nevyzdvihne, budú mu zaplatené peňažné prostriedky vrátené a objednávka bude zrušená.

Prepravné a balné

Tovar je pri odovzdávaní prepravcovi bezpečne a dôkladne zabalený.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Kupujúci má možnosť zaplatiť pri preberaní objednávky na dobierku v hotovosti alebo platobnou kartou (platba na dobierku).

V prípade osobného odberu môže zaplatiť vopred na účet predávajúceho alebo osobne na predajni v hotovosti alebo platobnou kartou.